Προκήρυξη Δ΄ Κύκλου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Προκήρυξη Δ΄ Κύκλου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Σύμφωνα με την απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών με αριθμό 6/23.05.2023, προκηρύσσεται ο Δ΄κύκλος του ΠΜΣ “Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων”

Σχετικά με τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά μπορείτε να ενημερωθείτε από τα παρακάτω έγγραφα:

Προκήρυξη

Αίτηση-Υποβολής-Υποψηφιότητας

ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ – Κριτήρια Επιλογής

Δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι/ες που δεν έχουν λάβει ακόμα το πτυχίο τους, καθώς και όσοι οφείλουν μέχρι 2 θεωρητικά μαθήματα ή δεν έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση ή εκκρεμεί η παρουσίαση της πτυχιακής τους εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποστείλουν ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ και με την έναρξη του πρώτου εξαμήνου των μαθημάτων θα έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οι επιστολές μπορούν

  1. Να ταχυδρομηθούν σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση:

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Αγ. Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω

Υπ’ όψιν κ. Γαρδίκη

  1. Να αποσταλούν από τους συντάκτες τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

aesthcosm@uniwa.gr